دسته بندی:

افزایش میزان دی اکسید کربن از گرمایش زمین خطرناک تر است

پایگاه خبری دنیای اسرار افزایش میزان دی اکسید کربن از گرمایش زمین خطرناک تر است تهران – محققان دانشگاه بریستول و آکسفورد هشدار دادند صرف نظر از کنترل گرمایش جهانی ادامه خبر

منتشر شده در