مدیر خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: شرکت های دانش بنیان و طبقه خلاق شهر همواره باید مورد توجه قرار گیرند

مدیر خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: شرکت های دانش بنیان و طبقه خلاق شهر همواره باید مورد توجه قرار گیرند

مدیر خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: شرکت های دانش بنیان و طبقه خلاق شهر همواره باید مورد توجه قرار گیرند به گزارش دنیای اسرار، محمد حسین قورچانی در ادامه سلسله نشست‌های «سه شنبه‌ها با رسانه‌ها» گفت: در گذشته سه قسمت مجزا شامل مرکز فناوری نوین، مرکز خلاقیت و نوآوری و بخش نظام پیشنهادات زیر