۸۰ تنیسور به مصاف یکدیگر می روند

۸۰ تنیسور به مصاف یکدیگر می روند

بزرگترین تور تنیس استانی آقایان در اصفهان ۸۰ تنیسور به مصاف یکدیگر می روند بزرگترین تور تنیسور آقایان در استان اصفهان با حضور ۸۰ تنیسور در محل آکادمی تنیس انقلاب در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار، محمد رضا زرمهر سرداور تور تنیس آقایان اصفهان، با اشاره به این که این مسابقات