ساماندهی واحدهای خشکبار خیابان های جهاد، صارمیه و ولی عصر/ مجتمع خوار و بار و خشکبار در میدان میوه و تره بار احداث می شود

ساماندهی واحدهای خشکبار خیابان های جهاد، صارمیه و ولی عصر/ مجتمع خوار و بار و خشکبار در میدان میوه و تره بار احداث می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار: ساماندهی واحدهای خشکبار خیابان های جهاد، صارمیه و ولی عصر/ مجتمع خوار و بار و خشکبار در میدان میوه و تره بار احداث می شود مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: واحدهای عمده فروش خشکبار خیابان های جهاد، صارمیه و ولی عصر ساماندهی شوند. به گزارش