دسته بندی:

مجبور به اعمال خاموشی شدیم/افزایش ۵ درصدی مصرف برق

پایگاه خبری دنیای اسرار   مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: مجبور به اعمال خاموشی شدیم/افزایش ۵ درصدی مصرف برق مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

امسال بیش از ۴ هزار مگاوات برق در اصفهان از مدار خارج شده است

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق  شهرستان اصفهان: امسال بیش از ۴ هزار مگاوات برق در اصفهان از مدار خارج شده است  مدیر دفتر مدیریت ادامه خبر

منتشر شده در