دسته بندی:

چهار میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال خدمات نقدی و غیر نقدی خیرین نیکوکار استان اصفهان در قالب پروژه داوطلبی در نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۹

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان از خدمات نقدی و غیر نقدی خیرین نیکوکار استان اصفهان به ارزش چهار میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال در نیمه اول اسفند ماه ادامه خبر

منتشر شده در