افتتاح ۲۹۶ واحد مسکن مهر در استان اصفهان/ برگزاری اختتامیه مسکن مهر استان با تکمیل ۱۶۰ واحد مسکونی تا پایان سالجاری

افتتاح ۲۹۶ واحد مسکن مهر در استان اصفهان/ برگزاری اختتامیه مسکن مهر استان با تکمیل ۱۶۰ واحد مسکونی تا پایان سالجاری

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در طرح مسکن مهر ؛ افتتاح ۲۹۶ واحد مسکن مهر در استان اصفهان/ برگزاری اختتامیه مسکن مهر استان با تکمیل ۱۶۰ واحد مسکونی تا پایان سالجاری با حضور مهرآبادی در شهر نایین: ۱۵۰ واحد مسکن مهر نایین، ۷۲ واحد شهرضا، ۲۴ واحد آران وبیدگل،