تنها نیروگاه برق آبی اصفهان از مدار خارج شد

تنها نیروگاه برق آبی اصفهان از مدار خارج شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: تنها نیروگاه برق آبی اصفهان از مدار خارج شد مدیر سد و نیروگاه زاینده رود شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به دنبال روند کم آبی در حوضه آبریز زاینده رود، تنها نیروگاه پشتیبانی برق آبی اصفهان از مدار خارج شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ،محمود