در جلسه با عوامل حوزه مالی مطرح شد؛مدیریت و انضباط مالی در الویت فرایندها

در جلسه با عوامل حوزه مالی مطرح شد؛مدیریت و انضباط مالی در الویت فرایندها

به گزارش دنیای اسرار:سرپرست مخابرات منطقه اصفهان صبح امروز یکشنبه ۹۹/۹/۲۳ در جلسه با عوامل حوزه مالی معاونت مالی و پشتیبانی با اعلام این مطلب گفت: باید تمام توان حوزه مالی برای بروزرسانی کلیه حسابها در راستای تحقق انضباط مالی، به کار بسته شود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،ناصر مشایخی در این جلسه