درخشش مخابرات اصفهان در شاخص حقوقی ارزیابی مناطق کشور

درخشش مخابرات اصفهان در شاخص حقوقی ارزیابی مناطق کشور

مخابرات منطقه اصفهان در ارزیابی معاونت راهبرد شرکت مخابرات ایران در فصل زمستان ۹۹، توانست رتبه سوم را در زمینه دفتر حقوقی به خود اختصاص دهد. به گزارش دنیای اسرار: شرکت مخابرات ایران به صورت فصلی  بر اساس شاخص های معین به ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در حوزه های مختلف می پردازد؛ که در همین

ضریب نفوذ ارتباطات سیار کشور از ۱۰۰ درصد گذشت

ضریب نفوذ ارتباطات سیار کشور از ۱۰۰ درصد گذشت

به گزارش دنیای اسرار:بر اساس آمار توسعه ارتباطات پهن‌باند کشور، جمع ارتباطات سیار کشور اکنون به ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار اشتراک رسیده و ضریب نفوذ آن از ۱۰۰ درصد گذشته است.  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در فصل‌نامه آماری جلد ۳۶ خود به ارائه گزارشی از آخرین شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و