دسته بندی:

مهندس صدری اعلام کرد : درگاه ثبت و پی گیری خرابی تلفن ثابت مخابرات ایران، متمرکز و کشوری شد

مهندس صدری اعلام کرد : درگاه ثبت و پی گیری خرابی تلفن ثابت مخابرات ایران، متمرکز و کشوری شد  مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اجرای سیستم نرم ادامه خبر

منتشر شده در