دسته بندی:

اجرای ۲۳ طرح کلیدی در حوزه دولت الکترونیک تا پایان سال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای ۲۳ طرح کلیدی در حوزه دولت الکترونیک تا پایان سال خبر داد. به گزارش  دنیای اسرار، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به دستور ویژه ادامه خبر

منتشر شده در