دسته بندی:

مراسم شب وداع با شهدای مدافع امنیت درشهرفلاورجان برگزار گردید.

مراسم شب وداع با شهدای مدافع امنیت ،شهرفلاورجان برگزار گردید. به گزارش   دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان؛مراسم شب وداع با شهدای مدافع امنیت، شهیدان ادامه خبر

منتشر شده در