مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد

مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد

درهشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت مدال زرین روابط عمومی سال ۹۸ به ذوب آهن اصفهان اهدا شد به گزارش دنیای اسرار:مدال زرین روابط عمومی سال ۱۳۹۸ ، تندیس و لوح ویژه در هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت ، شنبه ۷ اردیبهشت ماه طی آیین ویژه ای با حضور اساتید ارتباطات و چهره های