دسته بندی:

دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی باید در تولید و صنعت دیده شوند

به گزارش دنیای اسرار:مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی: رشته‌های دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی با مهارتی بودنشان در ارتقاء مهارت افراد و همچنین اشتغال به کار و درآمد زایی دانش ادامه خبر

منتشر شده در