دسته بندی:

گزارش تصویری تودیع ومعارفه مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان

گزارش تصویری تودیع ومعارفه مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی علیرضا قاری قرآن به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی ادامه خبر

منتشر شده در