دسته بندی:

چهارمین مرحله آمارگیری از مسکن روستایی به پایان رسید

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان: چهارمین مرحله آمارگیری از مسکن روستایی به پایان رسید مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان اصفهان گفت: چهارمین مرحله آمارگیری از مسکن روستایی ادامه خبر

منتشر شده در