فعالیت روابط عمومی یک تلاش آگاهانه است

فعالیت روابط عمومی یک تلاش آگاهانه است

پایگاه خبری دنیای اسرار فعالیت روابط عمومی یک تلاش آگاهانه است به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان_ مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با بیان اینکه نقش و جایگاه روابط عمومی با پیشرفت مدیریت و تبدیل آن به علم از اهمیت زیادی برخوردار گردیده و تعریف جدیدی پیدا کرده است گفت: