دسته بندی:

فرودگاه بیرجند میزبان چهار هزار و ۶۸۸ زائر سرزمین وحی در سال ۹۷

پایگاه خبری دنیای اسرار بیرجند- مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: امسال چهار هزار و ۶۸۸ زائر از فرودگاه بیرجند عازم حج تمتع خواهند شد. پایگاه خبری دنیای اسرار به ادامه خبر

منتشر شده در