دیدار ریاست سازمان هواشناسی کشور با استاندار اصفهان

دیدار ریاست سازمان هواشناسی کشور با استاندار اصفهان

دیدار ریاست سازمان هواشناسی کشور با استاندار اصفهان به گزارش دنیای اسرار:اولویت سازمان هواشناسی کشور ایجاد بستر لازم برای پشتیبانی تهران به مرکزیت استان اصفهان می باشدبه گزارش روابط عمومی  اداره کل هواشناسی استان اصفهان سرکارخانم دکتر تاج بخش معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواشناسی کشور با بیان این مطلب افزاد: