دسته بندی:

شورای آموزش و پرورش گلپایگان رتبه برتر منطقه را کسب کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار گلپایگان – مدیر آموزش و پرورش گلپایگان گفت: گلپایگان توانست از بین ۴۱ منطقه آموزشی استان اصفهان، رتبه منطقه برتر آموزش و پرورش را به خود ادامه خبر

منتشر شده در