دسته بندی:

دو کیلومتر شبکه متوسط و ضعیف هوایی در خیابان رباط سوم در مدار قرار گرفت

مدیر برق منطقه ۲ با اعلام این خبر گفت :این پروژه در دو فاز صورت گرفت که در فاز اول شبکه فشار متوسط و یک دستگاه ترانس ۳۱۵ کیلوولت آمپر ادامه خبر

منتشر شده در