صادرات محصولات شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان به کشور عراق

صادرات محصولات شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان به کشور عراق

پایگاه خبری دنیای اسرار برای اولین بار با نام تجاری تارابگین صورت گرفت : صادرات محصولات شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان به کشور عراق شرکت تارابگین پس از نزدیک به چهار دهه فعالیت برای اولین بار موفق به انجام صادرات با استفاده از برند و نام تجاری خود گردید.  مهندس قاعد علم مدیر فروش شرکت