متولیان فرهنگی در خط مقدم پیشگیری هستند

متولیان فرهنگی در خط مقدم پیشگیری هستند

پایگاه خبری دنیای اسرار انصاری: متولیان فرهنگی در خط مقدم پیشگیری هستند مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن یک کار همگانی است و مختص یک اداره ، ارگان یا نهاد خاص نیست. هر فرد و نهاد باید به سهم توانش فعالیت کند، اما