دسته بندی:

مردم در یوم الله ۹ دی طومار فتنه گران را در هم پیچیدند

مردم در یوم الله ۹ دی طومار فتنه گران را در هم پیچیدند فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) گفت: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با اطاعت از ولایت ادامه خبر

منتشر شده در