دسته بندی:

بیانیه روابط عمومی ذوب آهن در واکنش به استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان

بیانیه روابط عمومی ذوب آهن در واکنش به استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان روابط عمومی ذوب آهن در واکنش به استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش ادامه خبر

منتشر شده در