دسته بندی:

فقط با مدیریت مصرف می‌توان از خاموشی در تابستان پیشگیری کرد

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  در مصاحبه ای به مناسبت هفته مدیریت مصرف گفت : فقط با مدیریت مصرف می‌توان از خاموشی در تابستان پیشگیری کرد ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند   مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در این شهرستان پر مصرف ادامه خبر

منتشر شده در