دسته بندی:

آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق انسانی سکوت رسانه‌ای را بشکنند

واکنش جمعیت جانبازان به دستگیری مرضیه هاشمی آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق انسانی سکوت رسانه‌ای را بشکنند در بیانیه جمعیت جانبازان آمده است: بر تمام آزادیخواهان و مدافعان حقوق انسانی است ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

دانشجویان و اقشار مختلف مردم مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند

در اعتراض به دستگیری غیرقانونی«مرضیه هاشمی» دانشجویان و اقشار مختلف مردم مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردم در اعتراض به دستگیری غیرقانونی«مرضیه هاشمی» مقابل ادامه خبر

منتشر شده در