افتتاح اولین دوره مسابقات کشوری فوتسال جام سردفتران و دفتریاران در اصفهان

افتتاح اولین دوره مسابقات کشوری فوتسال جام سردفتران و دفتریاران در اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:اولین دوره مسابقات کشوری فوتسال جام سردفتران و دفتریاران امروز چهارشنبه پنجم مردادماه با حضور رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره کانون استان و رئیس پلیس اماکن عمومی شهر اصفهان و رئیس بسیج ورزشکاران استان و رئیس بسیج اصناف و رئیس اداره ورزشهای همگانی استان اصفهان در مجموعه ورزشی آبفای