دسته بندی:

کسب رتبه اول تیم تعمیرات خطوط لوله در مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضلاب

کسب رتبه اول تیم تعمیرات خطوط لوله در مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضلاب به گزارش دنیای اسرار:کسب رتبه اول تیم تعمیرات خطوط لوله در مسابقات ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ارتقا خدمات شرکت های آب و فاضلاب با برگزاری مسابقات ملی مهارت

ارتقا خدمات شرکت های آب و فاضلاب با برگزاری مسابقات ملی مهارت به گزاش دنیای اسرار:محمد صالح اولیاء معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با اشاره به سی امین ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

رقابت ۱۶۸ نفر در قالب ۷۰ تیم در مرحله کشوری مسابقات

رقابت ۱۶۸ نفر در قالب ۷۰ تیم در مرحله کشوری مسابقات به گزارش دنیای اسرار:علیرضا طباطبایی مدیر دفتر بهره برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اختتامیه اولین ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ایجاد شور و نشاط و دوری از رخوت مهمترین دستاورد این رقابت ها بود

ایجاد شور و نشاط و دوری از رخوت مهمترین دستاورد این رقابت ها بود به گزارش دنیای اسرار:حمیدرضا کشفی معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ارائه ۲۳ خدمت به مشترکین از طریق ۹ کلید سامانه ۱۵۲۲

ارائه ۲۳ خدمت به مشترکین از طریق ۹ کلید سامانه ۱۵۲۲ به گزارش دنیای اسرار:در حاشیه برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری مهارت های فنی تخصصی شرکت های آب و فاضلاب ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تحول در حوزه آموزش همزمان با سی سالگی صنعت آب و فاضلاب کشور

تحول در حوزه آموزش همزمان با سی سالگی صنعت آب و فاضلاب کشور به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به سی امین سالگرد تشکیل ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

شرکت آبفای اصفهان رویداد جهانی را به صورت ملی برگزار کرد

شرکت آبفای اصفهان رویداد جهانی را به صورت ملی برگزار کرد به گزارش دنیای اسرار:معاون آب و آبفای وزیر نیرودر اولین دوره مسابقات کشوری مهارت های فنی تخصصی شرکت های ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اخلاق آب در تمدن ایران را برای جهانیان بازگو می کنیم

اخلاق آب در تمدن ایران را برای جهانیان بازگو می کنیم به گزارش دنیای اسرار:دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه علاوه بر اهمیت مساله آب، امروز مساله اخلاق ادامه خبر

منتشر شده در