کسب مقام سوم تیمی تپانچه دانشگاه اصفهان در پانزدهمین المپیاد ورزشی کشور

کسب مقام سوم تیمی تپانچه دانشگاه اصفهان در پانزدهمین المپیاد ورزشی کشور

دانشجویان پسر ورزشکار رشته تپانچه دانشگاه اصفهان در پانزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کشور که به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار می شود موفق به کسب مقام سوم تیمی تپانچه، شدند. به گزارش دنیای اسرار: مسابقه ی تپانچه تیمی دانشجویان پسر پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشوربه میزبانی دانشگاه تبریز درتاریخ