بیش از ۷۰ هزار مسافر از طرح خدمات نوروزی هلال احمر اصفهان بهره مند شدند.

بیش از ۷۰ هزار مسافر از طرح خدمات نوروزی هلال احمر اصفهان بهره مند شدند.

   بیش از ۷۰ هزار مسافر ازطرح خدمات نوروزی هلال احمر اصفهان بهره مند شدند. رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان از خدمات‌رسانی به ۷۱ هزار و چهل نفر مسافر نوروزی در نوزدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی این جمعیت خبر داد. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی جمعیت هلال احمر استان