خط اتوبوس حصه تا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود/ حل مشکلات حصه نیازمند مشارکت همه سازمان ها

خط اتوبوس حصه تا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود/ حل مشکلات حصه نیازمند مشارکت همه سازمان ها

شهردار منطقه ۱۰ شهر اصفهان: خط اتوبوس حصهتا ترمینال باقوشخانه راه اندازی می شود/ حل مشکلات حصه نیازمند مشارکت همه سازمانها شهردار منطقه ۱۰ اصفهان با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته حمل و نقل عمومی در محله حصه فعال نبوده است، از راه اندازی خط مستقیم اتوبوس از حصه تا ترمینال باقوشخانه خبر داد.