مخاطب‌شناسی راهی برای بقا و اثربخش بودن اقدامات روابط‌عمومی‌ها/ عدم شناخت کافی از تفاوت‌های نسلی بزرگترین چالش امروز روابط‌عمومی‌ها

مخاطب‌شناسی راهی برای بقا و اثربخش بودن اقدامات روابط‌عمومی‌ها/ عدم شناخت کافی از تفاوت‌های نسلی بزرگترین چالش امروز روابط‌عمومی‌ها

مشاورعالی پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان؛ مخاطب‌شناسی راهی برای بقا و اثربخش بودن اقدامات روابط‌عمومی‌ها/ عدم شناخت کافی از تفاوت‌های نسلی بزرگترین چالش امروز روابط‌عمومی‌ها به گزارش دنیای اسرار-نفیسه آقاجان:با توجه به تعابیر و تعاریف مختلف در رابطه با روابط‌عمومی، در می‌یابیم که هنر یک روابط‌عمومی این است که بتواند امکانات

تحقق کاهش مشکلات جامعه ، با مشاوره های روانشناسی

تحقق کاهش مشکلات جامعه ، با مشاوره های روانشناسی

تحقق کاهش مشکلات جامعه ، با مشاوره های روانشناسی به گزارش دنیای اسرار:امروز به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و نیز تغییر در شیوه زندگی و تجدد گرایی ،بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی ،فاقد توانایی لازم و اساسی اند و همین موضوع ،آنان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمره ی