دسته بندی:

۹۲ درصد مشترکین در استان اصفهان مطابق الگو آب مصرف می کنند

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی وزارت نیرو : ۹۲ درصد مشترکین در استان اصفهان مطابقالگو آب مصرف می کنند پایگاه خبری دنیای اسرار:دردومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب  ایران ادامه خبر

منتشر شده در