دسته بندی:

۱۰۰۰ مشترک در امور برق شمال غرب برق دارشدند

۱۰۰۰مشترک در امور برق شمال غرب  برق دارشدند کیفیت بالای برق رسانی در خانه های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گزارش دنیای اسرار:مهندس داریوش باروتی مدیر امور برق شمال ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استان اصفهان

تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استاناصفهان با هدف بهبود عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران در بخش اجرا، تعمیرات، نگهداری و تامین کالا از تامین کنندگان و پیمانکاران برتر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

۱۰۰۰ مشترک در امور برق شمال غرب برق دارشدند

۱۰۰۰مشترک در امور برق شمال غرب  برق دارشدند کیفیت بالای برق رسانی در خانه های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گزارش دنیای اسرار: مهندس داریوش باروتی مدیر امور برق ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند   مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در این شهرستان پر مصرف ادامه خبر

منتشر شده در