پایش مستمر رضایتمندی مشتریان مخابرات منطقه اصفهان در راستای بهبود کیفیت خدمات

پایش مستمر رضایتمندی مشتریان مخابرات منطقه اصفهان در راستای بهبود کیفیت خدمات

پایش مستمر رضایتمندی مشتریان مخابرات منطقه اصفهان در راستای بهبود کیفیت خدمات به گزارش دنیای اسرار:ناصر مشایخی معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه اصفهان : در سال۹۷ توانستیم با ارائه خدمات و سرویس های بهینه ،اهداف تعیین شده  در چشم انداز خود را محقق سازیم . به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، ناصر