اقبال بلند جامعه به سمت نو آوری در صنعت لباس

اقبال بلند جامعه به سمت نو آوری در صنعت لباس

به گزارش دنیای اسرار:معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان: با شناخت مزیت‌های نسبی اقتصادی مناطق استان برای افق ده سال آینده دانشگاه برنامه ریزی کرده و سند راهبردی را تدوین می‌کنیم، به این صورت که تمام مراکز علمی و کاربردی در سراسر نقاط استان بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه، منابع انسانی را در