دسته بندی:

اقبال بلند جامعه به سمت نو آوری در صنعت لباس

به گزارش دنیای اسرار:معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان: با شناخت مزیت‌های نسبی اقتصادی مناطق استان برای افق ده سال آینده دانشگاه برنامه ریزی کرده و سند راهبردی ادامه خبر

منتشر شده در