دسته بندی:

افزایش ۱۶ درصدی تعرفه مشترکان خانگی پرمصرف برق

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان افزایش ۱۶ درصدی تعرفه مشترکان خانگی پرمصرف برق با توجه به افزایش مصرف برق، اگر مشترکان خانگی، مدیریت مصرف را رعایت نکنند علاوه ادامه خبر

منتشر شده در