دسته بندی:

نهادینه نمودن سیاست های فرهنگی در راستای بهینه مصرف کردن

نهادینه نمودن سیاست های فرهنگی  در راستای بهینه مصرف کردن به گزارش دنیای اسرار:مهندس محمد علی اکبری مدیر روابط عمومی شرکت  در جمع مدیران انرژی  ادارات استان به بد مصرفی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان دنیای اسرار:مدیر آبفا اردستان در کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب گفت: از آموزگاران ادامه خبر

منتشر شده در