آغاز فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب در اصفهان

آغاز فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب در اصفهان

آغاز فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف  بهینه آب در اصفهان در نشست انجمن خیرین اصفهان با معاونین و مدیران شرکت آب  وفاضلاب استان اصفهان چگونگی  فعالیت انجمنخیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاء زاینده رود اعلام شد. به گزارش دنیای اسرار:حسین مولایی یکی از اعضای انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاء زاینده رود

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان