برای حفاظت ازجان و مال مردم موظف به انجام کار ایمن هستیم

برای حفاظت ازجان و مال مردم موظف به انجام کار ایمن هستیم

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: برای حفاظت ازجان و مال مردم موظف به انجام کار ایمن هستیم به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، با تاکید بر اینکه رعایت اصول ایمنی ضامن سلامتی، آرامش ذینفعان و تداوم گازرسانی است گفت: ما به عنوان تامین کننده بخش