بیماری های گوارشی بیشترین بیماری های عفونی مناطق سیل زده هستند

بیماری های گوارشی بیشترین بیماری های عفونی مناطق سیل زده هستند

دبیر شورای عالی نظام پزشکیکشور: بیماری های گوارشی بیشترینبیماری های عفونی مناطق سیل زده هستند به گزارش دنیای اسرار:دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: با توجه به حجم بحرانی که در مناطق سیل زده وجود دارد، عمده بیماری ها ناشی از عدم امکان تأمین آب شرب، آب مصرفی سالم و نیز دفع بهداشتی فاضلاب