ظرفیت استخراج معادن خراسان جنوبی ۳ میلیون تن افزایش یافت

ظرفیت استخراج معادن خراسان جنوبی ۳ میلیون تن افزایش یافت

پایگاه خبری دنیای اسرار: بیرجند- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: ظرفیت استخراج اسمی معادن استان طی سال گذشته به میزان سه میلیون و ۳۰۰ تن افزایش داشته است. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:داود شهرکی بیان کرد: طی سال ۹۶  ظرفیت استخراج اسمی سالیانه معادن استان به میزان  سه