ظرفیت استخراج معادن خراسان جنوبی ۳ میلیون تن افزایش یافت

پایگاه خبری دنیای اسرار: بیرجند- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: ظرفیت استخراج اسمی معادن استان طی سال گذشته به میزان سه میلیون و ۳۰۰ تن افزایش ادامه خبر

منتشر شده در