کاهش ۵۹.۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران

کاهش ۵۹.۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران

بانک مرکزی اعلام کرد؛ کاهش ۵۹.۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۹۸، به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می دهد. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا: درماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و