دسته بندی:

هوشمندسازی سیستم انتقال پساب و چاه‌های آب شهر

به گزارش دنیای اسرار:معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: به دلیل کاهش روشنایی پارک‌ها با توجه به شرایط کرونایی خسارات زیادی به تاسیسات شهرداری در شش ماه گذشته وارد شده ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اصلاح هندسی ورودی آرامستان باغ رضوان/ یارانه شهرداری اصفهان به شهروندان برای ارائه خدمات در آرامستان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در بازید از سازمان آرامستان های اصفهان خبر داد: اصلاح هندسی ورودی آرامستان باغ رضوان/ یارانه شهرداری اصفهان به شهروندان برای ارائه خدمات درآرامستان دنیای ادامه خبر

منتشر شده در