دسته بندی:

المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه شیراز برگزار می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار گلپایگان- معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور امسال در دانشگاه شیراز برگزار می شود. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:علی ادامه خبر

منتشر شده در