کندی پروژه ها در منطقه بدلیل تعداد بالای محلات الحاقی است

کندی پروژه ها در منطقه بدلیل تعداد بالای محلات الحاقی است

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اعلام کرد: کندی پروژه ها در منطقه بدلیل تعداد بالای محلات الحاقی است به گزارش دنیای اسرار:در سلسله نشست های سه شنبه ها با رسانه، مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان، این منطقه را دارای بیشترین الحاقات در بین مناطق شهرداری اصفهان اعلام کرد که بلحاظ قرار گرفتن در مسیر رینگ