شهردار اصفهان: صائبیه باید به یکی از مکان های ثابت گردشگری اصفهان تبدیل شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   صائب، نقطه اتصال دو شهر اصفهان و تبریز شهردار اصفهان: صائبیه باید به یکی از مکان های ثابت گردشگری اصفهان تبدیل شود   شهردار اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در