دسته بندی:

بازنشستگان از ۲۷ آبان نباید سمتی داشته باشند

معاون قوانین مجلس : بازنشستگان از ۲۷ آبان نباید سمتی داشته باشند پایگاه خبری دنیای اسراربه نقل ازایرنا:«حسین میرمحمد صادقی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا ادامه خبر

منتشر شده در