بازنشستگان از ۲۷ آبان نباید سمتی داشته باشند

بازنشستگان از ۲۷ آبان نباید سمتی داشته باشند

معاون قوانین مجلس : بازنشستگان از ۲۷ آبان نباید سمتی داشته باشند پایگاه خبری دنیای اسراربه نقل ازایرنا:«حسین میرمحمد صادقی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره آخرین فرصت مشمولان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای ترک پست های خود افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان زمان اجرایی شدن

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان